Στοιχεία παιδιού

Επώνυμο
Όνομα
Ημ/νία γέννησης
Ύψος
Βάρος
Νο παπουτσιού

Στοιχεία κηδεμόνα κύριας επικοινωνίας

Επώνυμο
Όνομα
Κινητό τηλέφωνο
E-mail
Κατεβάστε την Υ/Δ Κηδεμόνα
Κατεβάστε και συμπληρώστε την απαραίτητη για τη συμμετοχή Υπεύθυνη Δήλωση

Κατεβάστε την Υ/Δ

Μπορείτε να ανεβάσετε απευθείας τη συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση στο αντίστοιχο πεδίο.
Εναλλακτικά μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση info@explosivo.gr ή να την παραδώσετε στα γραφεία μας στην οδό Τσιμισκή 115.

Ανεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση
Ανεβάστε εδώ τη συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση
Ανεβάστε την Υ/Δ...
Θέλετε να δηλώσετε και δεύτερο κηδεμόνα;

Στοιχεία κηδεμόνα δευτερεύουσας επικοινωνίας

Επώνυμο
Όνομα
Κινητό τηλέφωνο
E-mail

Στοιχεία προγράμματος

Ημέρα μαθημάτων
Επίπεδο snowboard
Σημείο αναχώρησης

Επιλέξτε πρόγραμμα μαθημάτων

Τρόπος πληρωμής

Παρατηρήσεις

Σημειώστε ότι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτής για το παιδί σας

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρία μας Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας αίτησης συμμετοχής σε ημερήσιες εκδρομές με μαθήματα χιονοδρομίας, με σκοπό να σας παρέχουμε ταξιδιωτικές και άλλες υπηρεσίες σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 18 μήνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην εταιρία μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία Α.Βαφειάδου-Α.Στυλιανού Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.explosivo.gr της εταιρίας Α.Βαφειάδου-Α.Στυλιανού Ο.Ε.
Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Συγκατάθεση για χρήση οπτικοακουστικού υλικού

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών ημερήσιων εκδρομών με μαθήματα χιονοδρομίας από την εταιρία Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού Ο.Ε. – “Explosivo Travel”, ενδέχεται να συμμετέχετε σε δράσεις, εκδηλώσεις κλπ κατά τις οποίες θα γίνεται λήψη οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο) από το Explosivo με Σκοπό το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί για λόγους προβολής και προώθησης στην ιστοσελίδα του Explosivo Travel ή και σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης (fb, instagram κλπ).

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για το Explosivo Travel και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των δεδομένων αυτών και διατήρηση στο αρχείο μας, με Σκοπό την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών εκδρομών με μαθήματα χιονοδρομίας του Explosivo Travel μέσω της ανάρτησης των φωτογραφιών/βίντεο στην ιστοσελίδα www.explosivo.gr καθώς και στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Explosivo Travel:
Εφόσον συμφωνείτε, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα υπάρχουν οι παραπάνω ιστοσελίδες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχονται τα δικαίωματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στο Explosivo Travel.
Να χρησιμοποιηθεί το οπτικοακουστικό υλικό για την προβολή και προώθηση υπηρεσιών εκδρομών με μαθήματα χιονοδρομίας του Explosivo Travel
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση της θέσης από τη σχολή και την πληρωμή της προκαταβολής.