1.Γενικά

Παρακάτω θα βρείτε τους γενικούς όρους συμμετοχής σε οργανωμένες εκδρομές από το γραφείο γενικού τουρισμού “Explosivo Travel Agency” (στο εξής «γραφείο») με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιμισκή 115 και αριθμό μητρώου ΕΟΤ 09.33.Ε.60.00.00635.01. Με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου μας αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής.

2.Συμβατικές υποχρεώσεις του ταξιδιωτικού γραφείου

Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη διεκπεραίωση και την συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων του. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο αποτελεί τον μεσάζοντα ανάμεσα στον προμηθευτή και τον αγοραστή του τουριστικού προϊόντος που είναι το ταξίδι, ενώ το δικό μας προϊόν συνίσταται ακριβώς στις υπηρεσίες που παρέχουμε στο στάδιο αυτό και μέχρι την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Αγοραστής του τουριστικού προϊόντος είναι ο πελάτης ενώ προμηθευτές είναι οι αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, μεταφορικές εταιρείες κλπ. Αν και το ταξιδιωτικό μας γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου μας ταξιδιού, σχεδιάζοντας το με κάθε λεπτομέρεια αρκετό χρονικό διάστημα νωρίτερα, υπάρχει το ενδεχόμενο τροποποίησής του, για λόγους που οφείλονται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων (προμηθευτών), οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και επί των οποίων δεν έχει το γραφείο μας άμεσο έλεγχο. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο ταξίδι. Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να τροποποιούμε το προκαθορισμένο πρόγραμμα μόνον και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Εάν υπάρξει αλλαγή μεγάλης σημασίας (αλλαγή αεροπορικής εταιρίας, αλλαγή ξενοδοχείου-καταλύματος ίδιας κατηγορίας, κλπ) δεσμευόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Το γραφείο μας δε φέρει ευθύνη για ανωμαλίες στο πρόγραμμα του ταξιδιού, οι οποίες δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, όπως ατυχήματα, απώλειες, κλοπές ή φθορές αποσκευών και πραγμάτων, καθυστερήσεις οποιασδήποτε μορφής ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις λόγω έκτακτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Όλα μας τα οργανωμένα ταξίδια, εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στο πρόγραμμα ως “διακοπές” ή “hotel only”, συνοδεύονται από έμπειρο συνεργάτη του γραφείου μας, που συντονίζει τις λεπτομέρειες του προγράμματος ώστε να εκτελείται σωστά το πρόγραμμα. Ο αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα μόνο όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο και προκειμένου να βελτιωθεί το ταξίδι σας ή αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/1996 έχει ασφαλιστεί για τους κινδύνους επαγγελματικής-αστικής ευθύνης που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών στην περίπτωση πτώχευσης.

3.Εφαρμογή του προγράμματος του ταξιδιού

Πριν την αναχώρηση του ταξιδιού, σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης του προγράμματος, αλλαγή δρομολογίου, περιορισμός διάρκειας, αλλαγή κατηγορίας ξενοδοχείου, διαφοροποίηση τιμής συμμετοχής, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση από την πλευρά του. Σε περίπτωση όμως που αποδεχθεί την οποία τροποποίηση και συμμετέχει στο ταξίδι, δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από το γραφείο μας. Σε περίπτωση που αυξάνεται η τιμή λόγω συναλλαγματικής διαφοράς, αύξησης φόρων αεροδρομίων, αύξησης βίζας και λιμενικών τελών, δε δικαιολογείται η ακύρωση της συμμετοχής χωρίς την παρακράτηση ακυρωτικών. Τυχόν αλλαγή της ώρας αναχώρησης των αεροπορικών εκδρομών λόγω αλλαγής των πτήσεων, από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα καθώς επίσης και αλλαγή της ώρας επιβίβασης στο λεωφορείο ή πλοίο στα πλαίσια οδικής – ακτοπλοϊκής εκδρομής, δε θεωρείται αλλαγή του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής ο αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας, έχει το δικαίωμα να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταράξεις, απεργίες, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κυκλώματα εναέριας κυκλοφορίες, κλείσιμο αεροδρομίων, ακυρώσεις δρομολογίων κλπ), όλα τα έκτακτα έξοδα για την χρησιμοποίηση άλλου πιο δαπανηρού μέσου επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες, εφόσον είναι φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψή τους. Αν λοιπόν για κάποιους από τους παραπάνω λόγους ανωτέρας βίας, διακοπεί το ταξίδι στην εξέλιξή του το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντιτίμου των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν (ξενοδοχεία, μεταφορές). Στις πολυήμερες οδικές εκδρομές ο διοργανωτής εκδίδει κάρτα αλλαγής θέσεως για τον κάθε ταξιδιώτη, η οποία δίνεται κατά την αναχώρηση. Η αλλαγή θέσεων είναι υποχρεωτική.

4.Ξενοδοχεία – Αεροπορικές εταιρίες

Τα ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν οι ταξιδιώτες έχουν επιλεγεί από το γραφείο μας (ή το διοργανωτή) με τα κριτήρια της ποιότητας, του κόστους και της θέσης, δηλαδή μπορεί να είναι απλά και οικονομικά ή πολυτελή και ακριβά. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που αναφέρεται είναι σύμφωνη με την κατάταξη του τοπικού Οργανισμού Τουρισμού. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνώς παραδεκτό κριτήριο για την κατάταξη, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Στην περίπτωση κάποιο ξενοδοχείο ακυρώσει την κράτηση μας για τον πελάτη, μη τηρώντας τις υποχρεώσεις του προς το γραφείο μας, και αναγκαστούμε να αλλάξουμε την κράτηση σε ξενοδοχείο μικρότερης κατηγορίας, αναλαμβάνουμε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά που προκύπτει από τις δύο τιμές. Τα ξενοδοχεία παραδίδουν τα δωμάτια στις 14:00 και παραμένουν στη διάθεση των πελατών μέχρι τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Τα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι δίκλινα και συνιστάται η αποφυγή τρίκλινων δωματίων, τα οποία κατά κανόνα είναι δίκλινα με την προσθήκη τρίτου πρόσθετου κρεβατιού. Για μονόκλινα δωμάτια υπάρχει επιβάρυνση στην τιμή συμμετοχής στην εκδρομή, την οποία είναι υποχρεωμένος να επιβαρυνθεί ο ταξιδιώτης.

Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσης και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σε καμιά περίπτωση το γραφείο μας (ή ο διοργανωτής) δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και το χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Οι ευθύνες των αεροπορικών εταιριών ρυθμίζονται από τη συνθήκη της Βαρσοβίας.

5.Συμβατικές υποχρεώσεις ταξιδιωτών

Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατήριο, βίζα) που είναι απαραίτητα για το ταξίδι του. Αν δεν καταφέρετε να έχετε τα σωστά έγγραφα και τελικώς δεν σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα που επισκέπτεστε, το γραφείο μας δε φέρει καμία ευθύνη. Στη περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι. Το γραφείο μας ωστόσο προτίθεται να σας εξυπηρετήσει στην εξασφάλιση αυτών των εγγράφων, δεν είναι όμως υπεύθυνο για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία στην έκδοσή τους. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του τουριστικού του συναλλάγματος.

Για να είναι έγκυρη η δήλωση συμμετοχής σε οργανωμένη εκδρομή, πρέπει να καταβληθεί η απαιτούμενη προκαταβολή. Ελάχιστη προκαταβολή για τη συμμετοχή καθορίζεται το 40% της αξίας του ταξιδιού. Το υπόλοιπο της αξίας του ταξιδιού εξοφλείται 10 ημέρες πριν την αναχώρηση, ειδάλλως το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης προς τον ταξιδιώτη. Αν εγγραφείτε σε ένα οργανωμένο ταξίδι σε λιγότερο από 10 ημέρες πριν την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να καταβάλετε την πλήρη αξία του ταξιδιού τη στιγμή της κράτησης.

Κάθε ταξιδιώτης ευθύνεται για την έγκαιρη προσέλευσή του στην αναχώρηση της εκδρομής και στις συγκεντρώσεις για τις διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας δικαιούται να αποχωρίσει με τους υπόλοιπους εκδρομείς, εκτελώντας το πρόγραμμα, με συνέπεια για τον καθυστερούμενο εκδρομέα, την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς αποζημίωση.

Κάθε ταξιδιώτης μπορεί να έχει μια βαλίτσα και μια χειραποσκευή και είναι υπεύθυνος να φροντίζει ο ίδιος τις αποσκευές του εφόσον αυτές δεν είναι ασφαλισμένες από το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Στα αεροπορικά ταξίδια το βάρος της αποσκευής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20 κιλά, τυχόν υπέρβαρο επιβαρύνει τον ίδιο τον ταξιδιώτη με το ανάλογο ποσό που ορίζει η αεροπορική εταιρία. Στην περίπτωση που η κράτηση σας έγινε από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που ορίζει το γραφείο μας με τους παρόντες όρους συμμετοχής. Κάθε πληροφορία που δίδεται σε εσάς από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα και δεν σχετίζεται με τα δεδομένα του οργανωμένου ταξιδιού μας, είναι ευθύνη του πράκτορα και το γραφείο μας δεν ευθύνεται για το ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας.

6.Ακύρωση συμμετοχής από τον πελάτη

Το ταξιδιωτικό μας γραφείο για την πραγματοποίηση της εκδρομής, δεσμεύεται απέναντι στους συνεργάτες του με τους οποίου συνάπτει συμφωνίες (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, γραφεία ταξιδιών), τους οποίους οφείλει να αποζημιώσει σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Επίσης κατά τη διάρκεια της κράτησης δημιουργούνται κόστη διαχείρισης για το γραφείο μας. Για το λόγο αυτό το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να παρακρατήσει τα παρακάτω ποσά σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει τη συμμετοχή του: α) ακύρωση συμμετοχής μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση γίνεται επιστροφή της προκαταβολής, πλην του ποσού των 30€ ανά άτομο για διαχειριστικά έξοδα του γραφείου, β) ακύρωση συμμετοχής από 22-11 ημέρες πριν την αναχώρηση συνεπάγεται παρακράτηση της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας της εκδρομής), γ) ακύρωση συμμετοχής από 10 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι την ημέρα αναχώρησης (non show) συνεπάγεται παρακράτηση της συνολικής αξίας της εκδρομής. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τη θέση του μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση οδικής εκδρομής και μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση αεροπορικής εκδρομής. Σε περίπτωση ναυλωμένων αεροπορικών δρομολογίων (πτήσεις charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος πριν την αναχώρηση, συνεπάγεται παρακράτηση της συνολικής αξίας της εκδρομής.

Σε περίπτωση που προβλέπεται κάποια αυστηρότερη ειδική ακυρωτική πολιτική (π.χ. ειδικοί όροι αεροπορικής, υπερ-υψηλή περίοδος ξενοδοχείου), αυτή υπερισχύει των παραπάνω. Σε περίπτωση κρατήσεων group ισχύουν διαφορετικοί όροι ακύρωσης και θα υπάρχει η αντίστοιχη ενημέρωση. Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα, να διεκδικήσει τα χρήματα των ακυρωτικών της εκδρομής με κάθε νόμιμο μέσο.

7. Ακύρωση εκδρομής από το γραφείο

Το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή, εάν υπάρξουν λόγοι που το επιβάλουν, όπως ανεπαρκής συμμετοχή, λόγοι ασφάλειας, και για κάθε λόγο που κρίνεται σκόπιμο. Αν τελικώς ακυρωθεί το ταξίδι, ο πελάτης έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις: α) ένα άλλο ταξίδι με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη τιμή πώλησης, η διαφορά θα επιβαρύνει τον πελάτη, β) πλήρη επιστροφή των χρημάτων. Το γραφείο μας (ή ο διοργανωτής) δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης πέραν των παραπάνω.

8.Αντιμετώπιση παραπόνων

Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης του αντιπροσώπου μας και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μέσα σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία επιστροφής. Η υποβολή παραπόνων και απόψεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. social media) και πέραν του προαναφερομένου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι η Ελληνική και αρμόδια δικαστήρια καθορίζονται τα δικαστήρια της έδρας του γραφείου μας στη Θεσσαλονίκη.

9.Αποδοχή όρων συμμετοχής

Παρακαλούμε τους ταξιδιώτες να διαβάσουν προσεχτικά τους προαναφερόμενους όρους συμμετοχής πριν προχωρήσουν στη δήλωση συμμετοχής τους στα προγραμματισμένα μας ταξίδια.