Όροι | Πολιτικές

Γενικοί όροι συμμετοχής

1.Γενικά

Παρακάτω θα βρείτε τους γενικούς όρους συμμετοχής σε οργανωμένες εκδρομές από το γραφείο γενικού τουρισμού “Explosivo Travel Agency” (στο εξής «γραφείο») με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιμισκή 115 και αριθμό μητρώου ΕΟΤ 09.33.Ε.60.00.00635.01. Με τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του γραφείου μας αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής.

2.Συμβατικές υποχρεώσεις του ταξιδιωτικού γραφείου

Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη διεκπεραίωση και την συνεπέστερη εφαρμογή των προγραμμάτων του. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο αποτελεί τον μεσάζοντα ανάμεσα στον προμηθευτή και τον αγοραστή του τουριστικού προϊόντος που είναι το ταξίδι, ενώ το δικό μας προϊόν συνίσταται ακριβώς στις υπηρεσίες που παρέχουμε στο στάδιο αυτό και μέχρι την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Αγοραστής του τουριστικού προϊόντος είναι ο πελάτης ενώ προμηθευτές είναι οι αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, μεταφορικές εταιρείες κλπ. Αν και το ταξιδιωτικό μας γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα του οργανωμένου μας ταξιδιού, σχεδιάζοντας το με κάθε λεπτομέρεια αρκετό χρονικό διάστημα νωρίτερα, υπάρχει το ενδεχόμενο τροποποίησής του, για λόγους που οφείλονται στο γεγονός της χρησιμοποίησης τρίτων (προμηθευτών), οι οποίοι είναι δυνατόν να μην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και επί των οποίων δεν έχει το γραφείο μας άμεσο έλεγχο. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο ταξίδι. Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να τροποποιούμε το προκαθορισμένο πρόγραμμα μόνον και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές είναι μικρής σημασίας. Εάν υπάρξει αλλαγή μεγάλης σημασίας (αλλαγή αεροπορικής εταιρίας, αλλαγή ξενοδοχείου-καταλύματος ίδιας κατηγορίας, κλπ) δεσμευόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας. Το γραφείο μας δε φέρει ευθύνη για ανωμαλίες στο πρόγραμμα του ταξιδιού, οι οποίες δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, όπως ατυχήματα, απώλειες, κλοπές ή φθορές αποσκευών και πραγμάτων, καθυστερήσεις οποιασδήποτε μορφής ή άλλες δυσμενείς καταστάσεις λόγω έκτακτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας. Όλα μας τα οργανωμένα ταξίδια, εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στο πρόγραμμα ως “διακοπές” ή “hotel only”, συνοδεύονται από έμπειρο συνεργάτη του γραφείου μας, που συντονίζει τις λεπτομέρειες του προγράμματος ώστε να εκτελείται σωστά το πρόγραμμα. Ο αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα μόνο όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο και προκειμένου να βελτιωθεί το ταξίδι σας ή αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Το ταξιδιωτικό μας γραφείο σε εφαρμογή του Π.Δ. 339/1996 έχει ασφαλιστεί για τους κινδύνους επαγγελματικής-αστικής ευθύνης που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύμβασης και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών στην περίπτωση πτώχευσης.

3.Εφαρμογή του προγράμματος του ταξιδιού

Πριν την αναχώρηση του ταξιδιού, σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης του προγράμματος, αλλαγή δρομολογίου, περιορισμός διάρκειας, αλλαγή κατηγορίας ξενοδοχείου, διαφοροποίηση τιμής συμμετοχής, ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει την συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση από την πλευρά του. Σε περίπτωση όμως που αποδεχθεί την οποία τροποποίηση και συμμετέχει στο ταξίδι, δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από το γραφείο μας. Σε περίπτωση που αυξάνεται η τιμή λόγω συναλλαγματικής διαφοράς, αύξησης φόρων αεροδρομίων, αύξησης βίζας και λιμενικών τελών, δε δικαιολογείται η ακύρωση της συμμετοχής χωρίς την παρακράτηση ακυρωτικών. Τυχόν αλλαγή της ώρας αναχώρησης των αεροπορικών εκδρομών λόγω αλλαγής των πτήσεων, από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα καθώς επίσης και αλλαγή της ώρας επιβίβασης στο λεωφορείο ή πλοίο στα πλαίσια οδικής – ακτοπλοϊκής εκδρομής, δε θεωρείται αλλαγή του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής ο αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας, έχει το δικαίωμα να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταράξεις, απεργίες, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κυκλώματα εναέριας κυκλοφορίες, κλείσιμο αεροδρομίων, ακυρώσεις δρομολογίων κλπ), όλα τα έκτακτα έξοδα για την χρησιμοποίηση άλλου πιο δαπανηρού μέσου επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες, εφόσον είναι φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψή τους. Αν λοιπόν για κάποιους από τους παραπάνω λόγους ανωτέρας βίας, διακοπεί το ταξίδι στην εξέλιξή του το γραφείο μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντιτίμου των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν (ξενοδοχεία, μεταφορές). Στις πολυήμερες οδικές εκδρομές ο διοργανωτής εκδίδει κάρτα αλλαγής θέσεως για τον κάθε ταξιδιώτη, η οποία δίνεται κατά την αναχώρηση. Η αλλαγή θέσεων είναι υποχρεωτική.

4.Ξενοδοχεία – Αεροπορικές εταιρίες

Τα ξενοδοχεία στα οποία διαμένουν οι ταξιδιώτες έχουν επιλεγεί από το γραφείο μας (ή το διοργανωτή) με τα κριτήρια της ποιότητας, του κόστους και της θέσης, δηλαδή μπορεί να είναι απλά και οικονομικά ή πολυτελή και ακριβά. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που αναφέρεται είναι σύμφωνη με την κατάταξη του τοπικού Οργανισμού Τουρισμού. Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνώς παραδεκτό κριτήριο για την κατάταξη, είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Στην περίπτωση κάποιο ξενοδοχείο ακυρώσει την κράτηση μας για τον πελάτη, μη τηρώντας τις υποχρεώσεις του προς το γραφείο μας, και αναγκαστούμε να αλλάξουμε την κράτηση σε ξενοδοχείο μικρότερης κατηγορίας, αναλαμβάνουμε να σας επιστρέψουμε τη διαφορά που προκύπτει από τις δύο τιμές. Τα ξενοδοχεία παραδίδουν τα δωμάτια στις 14:00 και παραμένουν στη διάθεση των πελατών μέχρι τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Τα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι δίκλινα και συνιστάται η αποφυγή τρίκλινων δωματίων, τα οποία κατά κανόνα είναι δίκλινα με την προσθήκη τρίτου πρόσθετου κρεβατιού. Για μονόκλινα δωμάτια υπάρχει επιβάρυνση στην τιμή συμμετοχής στην εκδρομή, την οποία είναι υποχρεωμένος να επιβαρυνθεί ο ταξιδιώτης.

Οι αεροπορικές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με εισιτήρια οικονομικής θέσης και βασίζονται σε ομαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων και υπόκεινται σε περιορισμούς παραμονής και ενδιάμεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδρομών χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Σε καμιά περίπτωση το γραφείο μας (ή ο διοργανωτής) δεν μπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάμεσους σταθμούς και το χρόνο αναμονής για τις ανταποκρίσεις. Οι ευθύνες των αεροπορικών εταιριών ρυθμίζονται από τη συνθήκη της Βαρσοβίας.

5.Συμβατικές υποχρεώσεις ταξιδιωτών

Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατήριο, βίζα) που είναι απαραίτητα για το ταξίδι του. Αν δεν καταφέρετε να έχετε τα σωστά έγγραφα και τελικώς δεν σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα που επισκέπτεστε, το γραφείο μας δε φέρει καμία ευθύνη. Στη περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ζητήσουμε από εσάς το κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι. Το γραφείο μας ωστόσο προτίθεται να σας εξυπηρετήσει στην εξασφάλιση αυτών των εγγράφων, δεν είναι όμως υπεύθυνο για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία στην έκδοσή τους. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης του τουριστικού του συναλλάγματος.

Για να είναι έγκυρη η δήλωση συμμετοχής σε οργανωμένη εκδρομή, πρέπει να καταβληθεί η απαιτούμενη προκαταβολή. Ελάχιστη προκαταβολή για τη συμμετοχή καθορίζεται το 40% της αξίας του ταξιδιού. Το υπόλοιπο της αξίας του ταξιδιού εξοφλείται 10 ημέρες πριν την αναχώρηση, ειδάλλως το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης προς τον ταξιδιώτη. Αν εγγραφείτε σε ένα οργανωμένο ταξίδι σε λιγότερο από 10 ημέρες πριν την αναχώρηση, τότε θα πρέπει να καταβάλετε την πλήρη αξία του ταξιδιού τη στιγμή της κράτησης.

Κάθε ταξιδιώτης ευθύνεται για την έγκαιρη προσέλευσή του στην αναχώρηση της εκδρομής και στις συγκεντρώσεις για τις διάφορες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας δικαιούται να αποχωρίσει με τους υπόλοιπους εκδρομείς, εκτελώντας το πρόγραμμα, με συνέπεια για τον καθυστερούμενο εκδρομέα, την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς αποζημίωση.

Κάθε ταξιδιώτης μπορεί να έχει μια βαλίτσα και μια χειραποσκευή και είναι υπεύθυνος να φροντίζει ο ίδιος τις αποσκευές του εφόσον αυτές δεν είναι ασφαλισμένες από το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Στα αεροπορικά ταξίδια το βάρος της αποσκευής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20 κιλά, τυχόν υπέρβαρο επιβαρύνει τον ίδιο τον ταξιδιώτη με το ανάλογο ποσό που ορίζει η αεροπορική εταιρία. Στην περίπτωση που η κράτηση σας έγινε από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που ορίζει το γραφείο μας με τους παρόντες όρους συμμετοχής. Κάθε πληροφορία που δίδεται σε εσάς από τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα και δεν σχετίζεται με τα δεδομένα του οργανωμένου ταξιδιού μας, είναι ευθύνη του πράκτορα και το γραφείο μας δεν ευθύνεται για το ότι δεν ενημερωθήκατε σωστά για το ταξίδι σας.

6.Ακύρωση συμμετοχής από τον πελάτη

Το ταξιδιωτικό μας γραφείο για την πραγματοποίηση της εκδρομής, δεσμεύεται απέναντι στους συνεργάτες του με τους οποίου συνάπτει συμφωνίες (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, γραφεία ταξιδιών), τους οποίους οφείλει να αποζημιώσει σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Επίσης κατά τη διάρκεια της κράτησης δημιουργούνται κόστη διαχείρισης για το γραφείο μας. Για το λόγο αυτό το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να παρακρατήσει τα παρακάτω ποσά σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει τη συμμετοχή του: α) ακύρωση συμμετοχής μέχρι 22 ημέρες πριν την αναχώρηση γίνεται επιστροφή της προκαταβολής, πλην του ποσού των 30€ ανά άτομο για διαχειριστικά έξοδα του γραφείου, β) ακύρωση συμμετοχής από 22-11 ημέρες πριν την αναχώρηση συνεπάγεται παρακράτηση της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας της εκδρομής), γ) ακύρωση συμμετοχής από 10 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι την ημέρα αναχώρησης (non show) συνεπάγεται παρακράτηση της συνολικής αξίας της εκδρομής. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τη θέση του μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση οδικής εκδρομής και μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση αεροπορικής εκδρομής. Σε περίπτωση ναυλωμένων αεροπορικών δρομολογίων (πτήσεις charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος πριν την αναχώρηση, συνεπάγεται παρακράτηση της συνολικής αξίας της εκδρομής.

Σε περίπτωση που προβλέπεται κάποια αυστηρότερη ειδική ακυρωτική πολιτική (π.χ. ειδικοί όροι αεροπορικής, υπερ-υψηλή περίοδος ξενοδοχείου), αυτή υπερισχύει των παραπάνω. Σε περίπτωση κρατήσεων group ισχύουν διαφορετικοί όροι ακύρωσης και θα υπάρχει η αντίστοιχη ενημέρωση. Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα, να διεκδικήσει τα χρήματα των ακυρωτικών της εκδρομής με κάθε νόμιμο μέσο.

7. Ακύρωση εκδρομής από το γραφείο

Το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή, εάν υπάρξουν λόγοι που το επιβάλουν, όπως ανεπαρκής συμμετοχή, λόγοι ασφάλειας, και για κάθε λόγο που κρίνεται σκόπιμο. Αν τελικώς ακυρωθεί το ταξίδι, ο πελάτης έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις: α) ένα άλλο ταξίδι με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη τιμή πώλησης, η διαφορά θα επιβαρύνει τον πελάτη, β) πλήρη επιστροφή των χρημάτων. Το γραφείο μας (ή ο διοργανωτής) δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης πέραν των παραπάνω.

8.Αντιμετώπιση παραπόνων

Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης του αντιπροσώπου μας και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μέσα σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία επιστροφής. Η υποβολή παραπόνων και απόψεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. social media) και πέραν του προαναφερομένου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι η Ελληνική και αρμόδια δικαστήρια καθορίζονται τα δικαστήρια της έδρας του γραφείου μας στη Θεσσαλονίκη.

9.Αποδοχή όρων συμμετοχής

Παρακαλούμε τους ταξιδιώτες να διαβάσουν προσεχτικά τους προαναφερόμενους όρους συμμετοχής πριν προχωρήσουν στη δήλωση συμμετοχής τους στα προγραμματισμένα μας ταξίδια.

Όροι συμμετοχής σε Snowbus

1. Γενικά

Παρακάτω θα βρείτε τους ειδικούς όρους συμμετοχής σε ημερήσιες εκδρομές (στο εξής “snow-bus”) σε ελληνικά χιονοδρομικά κέντρα (στο εξής “χ.κ.”) από το γραφείο γενικού τουρισμού Explosivo Travel Agency (στο εξής “γραφείο”) με έδρα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Τσιμισκή 115 και αριθμό μητρώου ΕΟΤ 09.33.Ε.60.00.00635.01. Λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα των εκδρομών σε χ.κ. υπάρχουν και οι ειδικοί όροι συμμετοχής. Με την συμμέτοχη σας στις εκδρομές του γραφείου μας, συμφωνείτε με τους γενικούς και τους ειδικούς όρους συμμετοχής. Τους γενικούς όρους θα τους βρείτε επίσης αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας καθώς και στο γραφείο μας (Τσιμισκή 115, 1ος όροφος) σε έντυπη μορφή.  Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους με μόνο σκοπό την παροχή μιας καλύτερης υπηρεσίας προς τους πελάτες του.

2. Τρόπος συμμετοχής, κράτηση

 • Κράτηση θέσης στο snowbus γίνεται με φυσική παρουσία στο γραφείο, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.
 • Για να ολοκληρωθεί η κράτηση θέσης στο snowbus πρέπει να γίνει εξόφληση το αργότερο 2 ώρες μετά την κράτηση.
 • Η πληρωμή μπορεί να γίνει στο γραφείο μας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας.
 • Θέσεις οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας από την εκδρομή θα ακυρώνονται. Εάν υπάρχει διαθεσιμότητα μπορούν να μπαίνουν σε λίστα αναμονής αλλά προτεραιότητα έχουν οι πελάτες που θα προπληρώσουν τη θέση τους.
 • Σε ομαδικές κρατήσεις πρέπει να γίνει εξόφληση όλων των συμμετεχόντων πριν την εκδρομή.
 • Συμμετοχή σε ανήλικους επιτρέπεται μόνο με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα. Το γραφείο μας δε φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχή ανηλίκων που θα αποκρύψουν την ηλικία τους ή θα προσκομίσουν πλαστή υπεύθυνη δήλωση.

3. Ακύρωση θέσης , μη εμφάνιση, καθυστέρηση πελάτη

 • Ακύρωση πληρωμένης συμμετοχής από τον πελάτη μπορεί να γίνει μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας από την εκδρομή, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία στο γραφείο μας. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να κρατήσει ανοιχτό εισιτήριο για την τρέχουσα χειμερινή σεζόν. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
 • Ακυρώσεις οι οποίες γίνονται μετά τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας από την εκδρομή, δεν γίνονται δεκτές με τον πελάτη να χάνει το δικαίωμα να κρατήσει ανοιχτό το εισιτήριο. Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το όνομα του συμμετέχοντος. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής από το γραφείο, ο πελάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων ή να κρατήσει ανοιχτό το εισιτήριο για την τρέχουσα χειμερινή σεζόν.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο πρωινό ραντεβού, ο πελάτης δεν μπορεί να κρατήσει ανοιχτό το εισιτήριο. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν βρίσκεται στην ώρα του στο προκαθορισμένο ραντεβού του, μπορεί να επιβιβαστεί σε κάποια από τις επόμενες στάσεις. Ο πελάτης οφείλει να βρίσκεται στο προγραμματισμένο ραντεβού πέντε (5′) λεπτά νωρίτερα από την ανακοινωμένη ώρα αναχώρησης, τόσο κατά την αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη όσο και κατά την αναχώρηση από το χ.κ.. Το λεωφορείο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να περιμένει κάποιον πελάτη που έχει καθυστερήσει, και μπορεί να αναχωρήσει στην ώρα του χωρίς κάποιον πελάτη. Η ώρα αναχώρησης από την στάση κρατείται στα πρακτικά του snow-bus.
 • Το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε εκδρομή. Σε περίπτωση ακύρωσης εκδρομής από μέρους του γραφείου, οι πελάτες ενημερώνονται έγκαιρα από το γραφείο μας, μέχρι τις 18:00 της προηγούμενης ημέρας. Ακυρώσεις γίνονται μόνο εάν: i) Δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων (10 πληρωμένες συμμετοχές σε λεωφορείο 15 θέσεων, 15 πληρωμένες συμμέτοχες σε λεωφορείο 20 θέσεων, 20 πληρωμένες συμμετοχές σε λεωφορείο 50 θέσεων), ii) Σε περίπτωση έγκαιρης ενημέρωσης από το χιονοδρομικό κέντρο για ακραία καιρικά φαινόμενα που καθιστούν αδύνατη την χιονοδρομία. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης μπορεί να επιλέξει αν θα του επιστραφεί το ποσό που έχει προκαταβάλει ή αν θα το αφήσει σαν πιστωτικό υπόλοιπο για κάποια άλλη ημερήσια εκδρομή σε χ.κ.. Το γραφείο δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση πέρα των ανωτέρων.

4. Εξωγενείς παράγοντες

 • Τα λεωφορεία εκμισθώνονται από το γραφείο από τρίτους και είναι εξοπλισμένα με χειμερινά λάστιχα ή/και αντιολισθητικές αλυσίδες . Το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για  καθυστερήσεις από την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, καθώς κύριο μέλημα του γραφείου είναι η ασφάλεια των συμμετεχόντων.
 • Το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για τυχών μηχανικές βλάβες που καθυστερούν το δρομολόγιο μέχρι δύο ώρες. Πέραν αυτού το γραφείο παραχωρεί δωρεάν μια συμμετοχή σε ημερήσια εκδρομή σε χιονοδρομικό κέντρο για την τρέχουσα χειμερινή σεζόν.
 • Το γραφείο ενημερώνεται για την κατάσταση του χ.κ. την προηγούμενη ημέρα της εκδρομής αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για την κατάσταση του, για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν καθώς και για την κατάσταση του οδοστρώματος. Το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για  καθυστερήσεις λόγω κακοκαιρίας καθώς και λόγω άλλων παραγόντων (πορείες, μπλόκα, εντολές τροχαίας)
 • Το γραφείο ενημερώνεται για την κατάσταση λειτουργίας  του χ.κ. από την προηγούμενη ημέρα καθώς και την ημέρα της εκδρομής στις 8:30 (ώρα που προσέρχονται οι εργαζόμενοι των χ.κ. στην εργασία τους). Το γραφείο δεν φέρει ευθύνη αν  η ενημέρωση της διοίκησης κατά την πρωινή ενημέρωση δεν αντιστοιχεί στην ενημέρωση της προηγούμενης ημέρας καθώς και για την νέα κατάσταση λειτουργίας.
 • Σε περίπτωση όπου οι πίστες του χ.κ. είναι κλειστές λόγω ανωτέρας βίας, το snow-bus μπορεί να αναχωρήσει νωρίτερα από το χ.κ..
 • Σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει η εκδρομή και υπάρξει ενημέρωση από τη διοίκηση του χ.κ. ότι θα παραμείνει κλειστό, μπορεί να αλλάξει ο προορισμός προς κάποιο άλλο κοντινό χ.κ..
 • Το γραφείο μεσολαβεί για εκπτωτικές τιμές στις κάρτες χρήσης των αναβατήρων και στην ενοικίαση εξοπλισμού, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τους όρους χρήσης ή ενοικίασης καθώς και της πολιτικής αυτών.

5.Λοιπές ευθύνες

 • Το γραφείο φέρει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την συμμέτοχη σε συμμετέχοντες οι οποίοι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
 • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά του αντικείμενα καθ’όλη την διάρκεια του ταξιδιού. Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τους. Εάν βρεθούν απολεσθέντα αντικείμενα εντός του λεωφορείου, θα βρίσκονται στο γραφείο μας το νωρίτερα (2) δυο ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής και θα παραμένουν στο γραφείο μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου (31 Μαρτίου). Μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τα απολεσθέντα αντικείμενα.
 • Το γραφείο δεν φέρει ευθύνη για φθορές  στο εξοπλισμό που ενδεχομένως να προκύψουν στο χώρο των αποσκευών.
 • Οι δραστηριότητες του γραφείου είναι ασφαλισμένες από την Εθνική Ασφαλιστική με το υπ. αριθμ. 94324/1 ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης.

6. Αντιμετώπιση παραπόνων

Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης του αντιπροσώπου μας και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μέσα σε μια βδομάδα από την ημερομηνία επιστροφής. Η υποβολή παραπόνων και απόψεων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. social media) και πέραν του προαναφερομένου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι η ελληνική και για τυχόν διαφορές αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας του γραφείου στη Θεσσαλονίκη.

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Ισχύει από 1/9/2018

 • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ  ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ.  ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.
 • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
 • ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.
 • ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

1.  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα παρέχεται από το Explosivo Travel και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

2.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το Explosivo Travel έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή.  Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους όρους χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του Explosivo Travel.

3.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Explosivo Travel διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Explosivo Travel πατήστε το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα.

4.  ΑΔΕΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Explosivo Travel. Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

5.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

 1. Δεν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της ιστοσελίδας
 2. Δεν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας
 3. Δεν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιμοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από το Explosivo Travel
 4. Δεν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

6.  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 1. Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση του Explosivo Travel. Το Explosivo Travel δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία. Το Explosivo δεν είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.
 2. Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της ιστοσελίδας άλλη εκτός από το Explosivo Travel μέσω σύνδεσης απλού κειμένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με το Explosivo Travel. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία www.explosivo.gr ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι το Explosivo Travel την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με το Explosivo Travel, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Explosivo Travel, και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα του Explosivo Travel χωρίς προηγούμενη ρητή γραπτή άδεια του Explosivo Travel.

7.  ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συμφωνείτε ότι το Explosivo Travel, κατά την απόλυτη κρίση του, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους.  Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει.   Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις πληροφορίες ή στις υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου.  Επιπλέον, συμφωνείτε ότι το Explosivo Travel δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις πληροφορίες ή/και τις υπηρεσίες.

8.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το Explosivo Travel καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Explosivo Travel για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας www.explosivo.gr.

9.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.explosivo.gr υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβαση του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Explosivo Travel στο τηλέφωνο 2310488600 ή στο email: info@explosivo.gr.

Πολιτική cookies

Ισχύει από 1/9/2018

Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες στον ιστοχώρο www.explosivo.gr, για να συλλέξουμε πληροφορίες που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή εμπειρία σας. Στη συγκεκριμένη Πολιτική Cookies, αναφερόμαστε σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες περιλαμβάνουν cookies, pixels και gifs, από κοινού «Cookies». Η παρούσα πολιτική εξηγεί τα διαφορετικών ειδών cookies που χρησιμοποιούνται στον Ιστοχώρο και τον τρόπο ελέγχου τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Να ελέγχετε στην κορυφή της παρούσας σελίδας για να δείτε από πότε ισχύει η παρούσα Πολιτική Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη Πολιτική Cookies καταστεί διαθέσιμη στον Ιστοχώρο. Συναινώντας στην χρήση των Cookies μπορείτε να απολαύσετε πληρέστερα την περιήγηση στον ιστοχώρο. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα πολιτική σας βοηθά να κατανοήσετε και να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, σχετικά με την χρήση από μέρους μας των cookies. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@explosivo.gr.

Τι ειναι Cookie

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας  και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στον ιστοχώρο www.explosivo.gr. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Μπορούν να το κάνουν αυτό, επειδή οι ιστοσελίδες μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν τα αρχεία αυτά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα καθιστούν τη χρήση του διαδικτύου πιο εύκολη για εσάς (π.χ. απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις του χρήστη).

Τι είδους cookie χρησιμοποιούμε

Σας παραθέτουμε μια λίστα με διαφορετικών ειδών Cookies που μπορεί να χρησιμοποιούμε στον Ιστοχώρο μας.

Ουσιώδη Cookies. Αυτά τα cookies είναι σημαντικά για την ιστοσελίδα μας, ώστε να σας δίνουμε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σε αυτήν και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητές της. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες και η ιστοσελίδα μας δε θα λειτουργεί τόσο ομαλά για εσάς όσο θα επιθυμούσαμε.

Cookies Απόδοσης. Τα Cookies απόδοσης τα οποία μερικές φορές αποκαλούνται Cookies ανάλυσης (analytics), συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν στη χρήση του συγκεκριμένου Ιστοχώρου από εσάς και μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του. Για παράδειγμα, τα Cookies απόδοσης μας δείχνουν ποιες είναι πιο συχνά επισκέψιμες σελίδες στην ιστοσελίδα, μας επιτρέπει να βλέπουμε τα συνολικά μοντέλα χρήσης στον Ιστοχώρο, μας βοηθά να καταγράφουμε οποιεσδήποτε δυσκολίες αντιμετωπίζετε με τον Ιστοχώρο.

Cookies Λειτουργικότητας. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιούμε Cookies λειτουργικότητας. Τα Cookies Λειτουργικότητας μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε στον Ιστοχώρο μας και να παρέχουμε πιο εμπλουτισμένες/ ενισχυμένες και πιο εξατομικευμένες/α λειτουργίες/ χαρακτηριστικά. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μας βοηθούν να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας στον Ιστοχώρο μας.

Flash Cookies. Μπορεί, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιούμε τον AdobeFlash Player προκειμένου να προβάλουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως video clips ή animation. Για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη, Τοπικά Κοινά Αντικείμενα (Local Shared Objects) (ευρέως γνωστά ως «Flash Cookies») χρησιμοποιούνται για την παροχή λειτουργιών όπως η απομνημόνευση των ρυθμίσεών σας και προτιμήσεων. Τα Flash Cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας, αλλά διαχειρίζονται μέσω μιας διεπαφής (interface) διαφορετικής από αυτήν που παρέχεται από το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς τα Flash Cookies σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης, με τον ίδιο τρόπο που θα διαχειριζόσουν τα cookies. Αντιθέτως, μπορείς να έχεις πρόσβαση στα εργαλεία διαχείρισης του προγράμματος Flash, απευθείας από την ιστοσελίδα του Adobe. Η ιστοσελίδα Adobe παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πως να διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε τα Flash Cookies – δείτε http://www.adobe.com/security/flashplayer για περαιτέρω πληροφορίες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν δεν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε τα Flash cookies για τον παρόντα Ιστοχώρο, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως σε περιεχόμενα βίντεο ή σε υπηρεσίες στις οποίες απαιτείται η υπογραφή σας.

Στοχευμένα ή Διαφημιστικά Cookies. Εμείς καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας, μπορεί να χρησιμοποιούμε Στοχευμένα ή Διαφημιστικά Cookies, με σκοπό την προβολή διαφημίσεων που πιστεύουμε ότι σχετίζονται περισσότερο με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιούμε στοχευμένα ή διαφημιστικά cookies, ώστε να περιορίσουμε τη συχνότητα που βλέπετε την ίδια διαφήμιση στον Ιστοχώρο μας και να μας βοηθήσουν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών. Αυτά τα cookies θυμούνται τι έχετε κοιτάξει στον Ιστοχώρο μας και μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες αυτές, με άλλους οργανισμούς, όπως διαφημιστές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοχευμένα και τα διαφημιστικά cookies και τον τρόπο αποχώρησής σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστοχώρο www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices ή www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν cookies στον ιστοχώρο μας

Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να συνεργαζόμαστε με τρίτα μέρη, ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες στον Ιστοχώρο μας. Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στον Ιστοχώρο μας και/ή στις διαφημίσεις τις οποίες έχετε επιλέξει. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν από αυτούς, ώστε να παρέχουν διαφημίσεις που πιστεύουν ότι μπορεί πολύ πιθανόν να άπτονται του ενδιαφέροντός σας, με βάση το περιεχόμενο που έχετε δει. Οι διαφημιστές τρίτων μερών μπορεί να χρησιμοποιήσουν επίσης τις πληροφορίες αυτές, για να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies και για να απενεργοποιήσετε ή απορρίψετε Cookies τρίτων μερών, παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου τρίτου μέρους. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον έλεγχο των Cookies στο τμήμα κατωτέρω.

Πως μπορείτε να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να μην επιτρέψετε ή να αρνηθείτε την αποδοχή των Cookies από τον παρόντα ιστοχώρο οποιαδήποτε στιγμή είτε μη ενεργοποιώντας τη σχετική ρύθμιση στον περιηγητή σας, ή ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στον περιηγητή σας, που σας επιτρέπει να τα απορρίψετε. Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή των Flash Cookies από τον παρόντα Ιστοχώρο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης του Adobe Flash στην ιστοσελίδα www.adobe.com/security/ flashplayer. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να απενεργοποιήσετε τα cookies, αν τα έχετε ενεργοποιήσει, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του παροχέα στον περιηγητή διαδικτύου, μέσω του παραθύρου βοήθειας. Μπορεί να θέλετε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html για πληροφορίες σχετικά με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους περιηγητές.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι εάν τα cookies δεν ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν, είναι πιθανόν όλες οι λειτουργίες του ιστοχώρου να μην λειτουργούν σύμφωνα με τον τρόπο που προορίζονται.

Πολιτική προστασίας Π.Δ.

Στην εταιρία μας «Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Explosivo Travel» στο εξής και χάριν συντομίας «Explosivo Travel», θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως μέρος της φιλοσοφίας μας. Γνωρίζουμε ότι η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετούμε. Η εταιρία μας «Explosivo Travel» είναι  πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας βασίζεται στην παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, στην συμμόρφωσή μας προς την εφαρμοστέα νομοθεσία και κάποιες φορές στη συγκατάθεσή σας η στο έννομο συμφέρον μας. Εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας δεδομένων και υιοθετώντας εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης, καθώς και φυσικά μέτρα προστασίας ενισχύουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Συνεχώς εξελίσσουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες μας ώστε να διαθέτουμε ανα πάσα στιγμή το προσδοκώμενο περιβάλλον διαφάνειας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Πολιτική Απορρήτου

«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται,  καταγράφεται ή αποθηκεύεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει την άμεση (πχ επίθετο) ή έμμεση (πχ τηλεφωνικός αριθμός) ταυτοποίησή σας με ένα φυσικό πρόσωπο. Συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει την πολιτική απορρήτου, πριν μας παραδώσετε αυτήν την πληροφορία. Η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη» αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις υπηρεσίες μας. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτές.

Πεδίο Εφαρμογής

Στην εταιρία μας  «Explosivo Travel», γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του απορρήτου των πελατών μας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. Η Πολιτική απορρήτου ισχύει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική απορρήτου, για τον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης μας www.explosivo.gr, για τις τυχόν προωθητικές ενέργειες  (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας). Η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας με η χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Για Ποιους Σκοπούς Συλλέγουμε Δεδομένα;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να διαχειριστούμε τη σχέση σας με την επιχείρησή μας και για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας. Κάποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες και βελτιωμένες υπηρεσίες. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με σκοπό:

Ι. Την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

α) ειδικότερα:

 • Δημιουργία και αποθήκευση νομικών/φορολογικών εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Κράτηση, αγορά και έκδοση εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων για λογαριασμό σας.
 • Κράτηση ξενοδοχείων, αγορά διαμονής και διαχείριση της πρόσβασής και της διαμονής σας σε αυτά.
 • Έκδοση εισιτηρίων – δελτίων εισόδου σε μουσεία, εκθέσεις, θεάματα, αξιοθέατα κλπ.
 • Διαχειριζόμαστε λίστες με προσωπικά δεδομένα πελατών για λόγους λειτουργικούς/ οργανωτικούς όπως για παράδειγμα ονομαστικές λίστες συμμετεχόντων σε ομαδικές εκδρομές / αθλητικές διοργανώσεις.

β) Τη Διευκόλυνση έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων (visa)

γ) Τη Σύναψη Σύμβασης Ταξιδιωτικής Ασφάλισης των εκδρομέων για προσωπικά ατυχήματα & υγεία, σύμφωνα με τους όρους των εκάστοτε συμβάσεων. Επίσης, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού γεγονότος (ατύχημα ή ασθένεια) θα πρέπει να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση στην ασφαλιστική εταιρία όλων των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να αποζημιωθείτε. Για τους ανήλικους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών, πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση από τον έχοντα τη γονική μέριμνα.

δ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση & διαχείριση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, επαγγελματικών ταξιδιών, συναντήσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, λοιπών εκδηλώσεων κλπ.

ε) Τη ναύλωση μεταφορικών μέσων & VIP μετακινήσεων, σύμφωνα με τους όρους των παρόχων των υπηρεσιών αυτών.

στ) Την κράτηση, αγορά και έκδοση εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων,  κράτηση ξενοδοχείων, αγορά διαμονής και διαχείριση της πρόσβασής και της διαμονής σε αυτά για ομάδες προσωπικού επιχειρήσεων.

ζ) Την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων όλων ή κάποιων εκ των ανωτέρω) για την πραγματοποίηση Ιατρικού ή ευρύτερα θεματικού Τουρισμού (αθλητικού, θρησκευτικού, εκπαιδευτικού ή άλλου)

η) Την  παροχή υπηρεσιών Check In

ι) Την  παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ασυνόδευτων ανηλίκων.

ΙΙ. Τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας

 • Έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας στο να καλύπτουν καλύτερα τις απαιτήσεις σας
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε προγράμματα marketing με σκοπό ενέργειες marketing και προώθησης, αλλά και για να κατανοήσουμε καλύτερα τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες σας.
 • Σας ενημερώνουμε για ειδικές προσφορές και νέες Υπηρεσίες
 • Σας παρέχουμε προσαρμοσμένο περιεχόμενο και προτάσεις που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας στις Υπηρεσίες μας.

ΙΙΙ.  Τη διαχείριση των σχέσεων μας μαζί σας πριν, κατά και μετά τη συνεργασία μας

 • Διαχείριση των προγραμμάτων πιστότητας.
 • Διαχείριση των πελατειακών βάσεων δεδομένων.
 • Ενδέχεται να αξιολογήσουμε και αναλύσουμε την αγορά, τους πελάτες μας, τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας.
 • Ενδέχεται να δημιουργήσουμε στατιστικά δεδομένα και αναφορές.
 • Γνωρίζουμε και διαχειριζόμαστε τις προτιμήσεις νέων και επαναλαμβανόμενων πελατών.
 • Ενδέχεται να αποστέλλουμε ενημερωτικά έντυπα, να προωθούμε προϊόντα και προσφορές ή να επικοινωνούμε τηλεφωνικά μαζί σας.
 • Διαχειριζόμαστε αιτήματα διαγραφής από λίστες ενημέρωσης.
 • Δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε ερωτηματολόγια και τα στατιστικά στοιχεία τους.

IV. Βελτίωση των Υπηρεσιών μας

 • Διενεργούμε έρευνες αγοράς και ανάλυση ερωτηματολογίων και σχόλια πελατών.
 • Διαχειριζόμαστε διεκδικήσεις και παράπονα πελατών.
 • Σας προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων πιστότητας

V. Συμμόρφωση με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

 

VI. Έρευνα αγοράς & Προώθηση

 • Ενδέχεται να διεξάγουμε έρευνα αγοράς, ικανοποίησης πελατών και διασφάλισης ποιότητας καθώς και ενέργειες άμεσης προώθησης (direct marketing) και προώθησης πωλήσεων.
 • Ενδέχεται να διενεργήσουμε στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες στο internet μέσω τρίτων websites.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε;

Οι πιθανοί τρόποι συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν την απευθείας συλλογή πληροφοριών από εσάς, τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις δικτυακές μας τοποθεσίες, την προβολή του online περιεχομένου μας ή τη χρήση άλλων υπηρεσιών και τη συλλογή πληροφοριών για εσάς από άλλες πηγές.

Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε εμάς:

Η πληροφορία που είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε από εσάς ή/και για μέλη της οικογένειάς σας, είναι η παρακάτω:

 • Στοιχεία Επαφής (πχ επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, email)
 • Προσωπικά Στοιχεία (πχ ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης)
 • Πληροφορία σχετικά με τα παιδιά σας (πχ όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου).
 • Στοιχεία τιμολόγησης (πχ αριθμός πιστωτικής κάρτας, ΑΦΜ)
 • Αριθμός Μέλους Προγράμματος Πιστότητας (ο αριθμός μέλους για πρόγραμμα πιστότητας της επιχείρησής μας ή πρόγραμμα τρίτου όπως για παράδειγμα αυτό αεροπορικής εταιρείας)
 • Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (πχ δωμάτιο μη-καπνιστών, προτιμώμενος όροφος, τύπος κρεβατιού, αθλήματα, πολιτιστικά ενδιαφέροντα)
 • Διατροφικές προτιμήσεις και συνήθειες.
 • Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας όπως ενδεικτικά αλλεργίες, ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, δεδομένα παθολογικών παθήσεων κ.α.
 • Ερωτήματα και σχόλια που έγιναν κατά ή μετά την παροχή των υπηρεσιών μας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνουμε και αφορούν άτομα ηλικίας μικρότερη των 16 ετών περιορίζονται σε Όνομα, Επίθετο, Εθνικότητα και Ημερομηνία Γέννησης και μπορεί να μας χορηγηθούν μόνο από ενήλικα κηδεμόνα. Είμαστε ευγνώμονες για κάθε ενέργειά σας που διασφαλίζει ότι τα παιδιά σας δεν μας στέλνουν προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας (ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου). Αν παρόλα αυτά, μας αποσταλεί τέτοιου είδους πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@explosivo.gr για να προγραμματίσουμε τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας.

Επιπλέον, Προσωπικά Δεδομένα, όπως το αντίγραφο του διαβατηρίου σας, οι ψυχαγωγικές σας δραστηριότητες, τα χόμπι σας, προβλήματα υγείας που πιθανά έχετε, οι διατροφικές σας συνήθειες ή εάν είστε καπνιστής ή όχι, μπορεί να χαρακτηριστούν ευαίσθητα. Επεξεργαζόμαστε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο εφόσον τις έχετε παράσχει αποκλειστικά και μόνον εσείς για τον εαυτό σας ή για τα πρόσωπα των οποίων ασκείτε την επιμέλεια (ή γονική μέριμνα), αν υποχρεωνόμαστε από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας (πχ προκειμένου να σας παρέχουμε την ενδεδειγμένη Υπηρεσία, ή να σας προτείνουμε ένα πακέτο υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας).

Η συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς πραγματοποιείται όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email ή όταν μας παρέχετε οι ίδιοι πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, όταν επιλέγετε να συμμετέχετε στις προσφορές και τα προγράμματά μας καθώς και όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε μια δικτυακή τοποθεσία της εταιρίας μας. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να συλλέγουμε απευθείας από εσάς:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση email
 • Αριθμός τηλεφώνου

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας, δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς. Για παράδειγμα:

 • Κάποιες από τις Υπηρεσίες μας δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν λογαριασμούς ή προφίλ. Σε συνδυασμό με αυτές τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας προκειμένου να ρυθμίσετε τον λογαριασμό ή το προφίλ σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email σας, κατά την εγγραφή σας στο newsletter της επιχείρησής μας ή τη συμπλήρωση επιγραμμικής (online) φόρμας επικοινωνίας αν σας ενδιαφέρει η αποστολή εντύπων στον χώρο σας.

Πληροφορίες από τρίτους:

Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων και εμπορικά διαθέσιμες πηγές η από δημόσιες πηγές (πηγές ανοιχτές προς το κοινό όπως, για παράδειγμα, τηλεφωνικός κατάλογος, στο διαδίκτυο, δημόσιοι κατάλογοι μελών επαγγελµατικών ενώσεων, σωµατείων, συλλόγων, επαγγελµατικών κλάδων), σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο. Παραδείγματα των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από άλλες πηγές είναι το Ονοματεπώνυμο και η Διεύθυνση email σας. Μπορεί να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και από εσάς, προκειμένου να βελτιώσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία και να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες.

Πότε Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις όπως:

α) Παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών (όπως περιγράφεται και για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω)

 • Τιμολόγηση και πληρωμή παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Διάφορα αιτήματα, καταγγελίες/παράπονα ή/και διαφορές

β) Συμμετοχή σε προγράμματα marketing ή events:

 • Εγγραφή σε προγράμματα πιστότητας.
 • Συμμετοχή σε online και offline έρευνες (για παράδειγμα στην Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη).
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και παιχνίδια.
 • Εγγραφή σε ενημερωτικές λίστες προκειμένου να λαμβάνετε προσφορές και άλλες προωθήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

γ) Διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους:

 • Συνεργαζόμενοι τουριστικοί πράκτορες, συνεργαζόμενα  τουριστικά γραφεία, συστήματα κρατήσεων GDS, Online συστήματα κρατήσεων – (όπως πχ booking.com, expedia.com κα) και άλλα συστήματα κρατήσεων

δ) Ενέργειες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.

 • Σύνδεση στους δικτυακούς μας τόπους (websites).
 • Σύνδεση στο δίκτυο WiFi της επιχείρησής μας.
 • Συμπλήρωση online φορμών (πχ φόρμα ενδιαφέροντος, φόρμα κράτησης, φόρμες έρευνας ικανοποίησης κα).

Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Οι αποδέκτες ή τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι:

 • Στον ταξιδιωτικό σας χορηγό. Οι υπηρεσίες μας προς εσάς παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών παροχής υπηρεσιών του εργοδότη ή του ταξιδιωτικού σας χορηγού. Χρησιμοποιούμε από κοινού μαζί τους τα δεδομένα σας προκειμένου να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις ανάγκες των επαγγελματικών ταξιδίων τους, να μπορούν να εκτελούν το καθήκον μέριμνας απέναντι στους εργαζομένους τους και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις πολιτικές τους. Κατόπιν αιτήματος του εργοδότη ή του ταξιδιωτικού σας χορηγού, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού δεδομένα με τους συνεργάτες τους.
 • Σε προμηθευτές ταξιδίων και λοιπούς παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε από κοινού πληροφορίες με προμηθευτές ταξιδίων (για παράδειγμα αεροπορικές γραμμές και ξενοδοχεία) και παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών (για παράδειγμα, συστήματα διανομής εισιτηρίων και παρόχους ταξιδιωτικών εφαρμογών), καθώς και τους συνεργάτες αυτών, όπως απαιτείται για την κράτηση του ταξιδιού και την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε εσάς ή τον χορηγό του ταξιδιού σας. Δεν πωλούμε πληροφορίες σε τρίτους κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να προωθούν τα δικά τους προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε εσάς.
 • Συγγενείς εταιρείες. Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από κοινού με συγγενείς εταιρείες της επιχείρησής μας.
 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τα προσωπικά δεδομένα σας με έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε, για να κάνουν προβλέψεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και ίσως για να σας παρέχουν υλικό προώθησης, διαφημίσεις και άλλο υλικό.
 • Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης, κτλ.
 • Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού προσωπικά δεδομένα με τρίτους, αν αυτό ζητηθεί από εσάς ή κατόπιν δική σας συγκατάθεσης.

Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη:

 • Στον βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και κυβερνητικούς φορείς, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασίας ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.
 • για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και
 • για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της επιχείρησής μας ή τυχόν συγγενούς εταιρείας, επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Διεθνή Μεταφορά

Εφόσον επιλέγετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εντός ή και εκτός Ε.Ε., σε χώρες που προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με τον τόπο του προορισμού σας, προκειμένου να παρέχουμε σ’ εσάς τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει, άλλως για την εκτέλεση της σύμβασής μας και κατόπιν της συγκατάθεσης σας. Λάβετε υπόψη σας ότι η προστασία δεδομένων και άλλοι νόμοι στις χώρες στις οποίες ταξιδεύετε και συνεπώς ενδέχεται να μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να μην είναι τόσο προστατευτικοί όπως στη χώρα σας. Η διαβίβαση θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. H επιχείρησή μας εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε έναν εξωτερικό παραλήπτη που βρίσκεται σε χώρα που προσφέρει διαφορετικό επίπεδο προστασίας από αυτό που επιβάλει ο γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε ρητά και έγγραφα. Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας ή σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται στην έδρα μας ή σε κάποιο υποκατάστημά μας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται:

 • Διοίκηση
 • Λογιστήριο
 • Τμήμα Πωλήσεων

Τι κάνουμε για να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή.

Έχουμε λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής μας ακολουθούν διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να εξασφλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας και την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή και καμία ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.

Αποθήκευση Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Cookies, beacons και Παρεμφερείς Τεχνολογίες

Καθώς πλοηγείστε σε έναν ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συγκεντρώνονται χωρίς εσείς να τις παρέχετε ενεργά), με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου, cookies, Internet tags, καθώς και συλλογή δεδομένων πλοήγησης. Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική σχετικά με τα cookies και ελέγξτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας www.explosivo.gr . Σε αυτήν την πολιτική, θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies και των τεχνολογιών παρακολούθησης εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους. Εάν δεν απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, θα συμπεράνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

Πρόσβαση, Διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων σας & Δικαίωμα Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ορισμένα είδη επεξεργασίας, ενδέχεται να δικαιούστε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και να διορθώσετε τις ανακρίβειες σε αυτά. Κατ΄ αρχήν, η διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών σας παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα μικρό αντίτιμο για την παροχή της εν λόγω δυνατότητας. Ενδέχεται να αρνηθούμε να προχωρήσουμε τα αιτήματα που επαναλαμβάνονται παράλογα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, διακινδυνεύουν την προστασία απορρήτου άλλων, είναι εξαιρετικά μη πρακτικά ή αφορούν πρόσβαση που δεν απαιτείται άλλως από την εγχώρια νομοθεσία. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει μέσω του ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα μέσω ενός έγγραφου αιτήματος στον στην παρακάτω διεύθυνση. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας το συντομότερο δυνατό.

Ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας www.explosivo.gr .

Έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να βρείτε στη γραμματεία της επιχείρησής μας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας στο info@explosivo.gr ή 2310488600.

Ερωτήσεις και Επικοινωνία

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή γενικά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στην επιχείρησή μας, επικοινωνήστε με το τμήμα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση:

Explosivo Travel

 • Τμήμα: Διαχείριση προσωπικών δεδομένων
 • Διεύθυνση: Τσιμισκή 115, 54621, Θεσσαλονίκη
 • Τηλέφωνο: 2310488600
 • Email: info@explosivo.gr

Πολιτική προστασίας Π.Δ. ιστοσελίδας

Στην εταιρία μας «Α.Βαφειάδου – Α.Στυλιανού Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Explosivo Travel» στο εξής και χάριν συντομίας «Explosivo Travel», θέτουμε ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως μέρος της φιλοσοφίας μας. Γνωρίζουμε ότι η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς και προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανείς στον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετούμε. Η εταιρία μας «Explosivo Travel» είναι  πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στοχεύει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, διαμοιρασμού και προστασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Η συλλογή, χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας εκ μέρους μας βασίζεται στην παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, στην συμμόρφωσή μας προς την εφαρμοστέα νομοθεσία και κάποιες φορές στη συγκατάθεσή σας η στο έννομο συμφέρον μας. Εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας δεδομένων και υιοθετώντας εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης, καθώς και φυσικά μέτρα προστασίας ενισχύουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Συνεχώς εξελίσσουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες μας ώστε να διαθέτουμε ανα πάσα στιγμή το προσδοκώμενο περιβάλλον διαφάνειας, εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

Πολιτική Απορρήτου

«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται,  καταγράφεται ή αποθηκεύεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει την άμεση (πχ επίθετο) ή έμμεση (πχ τηλεφωνικός αριθμός) ταυτοποίησή σας με ένα φυσικό πρόσωπο. Συνιστούμε να διαβάσετε το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει την πολιτική απορρήτου, πριν μας παραδώσετε αυτήν την πληροφορία. Η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη» αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τις υπηρεσίες μας. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτές.

Πεδίο Εφαρμογής

Στην εταιρία μας  «Explosivo Travel», γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του απορρήτου των πελατών μας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου αποτελεί μια σύνοψη των πρακτικών που ακολουθούμε σε σχέση με τα δεδομένα αυτά. Η Πολιτική απορρήτου ισχύει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική απορρήτου, για τον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης μας www.explosivo.gr, για τις τυχόν προωθητικές ενέργειες  (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας). Η Πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση εκ μέρους σας των Υπηρεσιών μας με η χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Για Ποιους Σκοπούς Συλλέγουμε Δεδομένα;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να διαχειριστούμε τη σχέση σας με την επιχείρησή μας και για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας. Κάποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για να σας προσφέρουμε προσωποποιημένες και βελτιωμένες υπηρεσίες. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με σκοπό:

Ι. Την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

α) ειδικότερα:

 • Δημιουργία και αποθήκευση νομικών/φορολογικών εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Κράτηση, αγορά και έκδοση εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων για λογαριασμό σας.
 • Κράτηση ξενοδοχείων, αγορά διαμονής και διαχείριση της πρόσβασής και της διαμονής σας σε αυτά.
 • Έκδοση εισιτηρίων – δελτίων εισόδου σε μουσεία, εκθέσεις, θεάματα, αξιοθέατα κλπ.
 • Διαχειριζόμαστε λίστες με προσωπικά δεδομένα πελατών για λόγους λειτουργικούς/ οργανωτικούς όπως για παράδειγμα ονομαστικές λίστες συμμετεχόντων σε ομαδικές εκδρομές / αθλητικές διοργανώσεις.

β) Τη Διευκόλυνση έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων (visa)

γ) Τη Σύναψη Σύμβασης Ταξιδιωτικής Ασφάλισης των εκδρομέων για προσωπικά ατυχήματα & υγεία, σύμφωνα με τους όρους των εκάστοτε συμβάσεων. Επίσης, σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού γεγονότος (ατύχημα ή ασθένεια) θα πρέπει να χορηγήσετε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση στην ασφαλιστική εταιρία όλων των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να αποζημιωθείτε. Για τους ανήλικους ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών, πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση από τον έχοντα τη γονική μέριμνα.

δ) Την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την οργάνωση & διαχείριση συνεδρίων, ημερίδων, εκθέσεων, επαγγελματικών ταξιδιών, συναντήσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, λοιπών εκδηλώσεων κλπ.

ε) Τη ναύλωση μεταφορικών μέσων & VIP μετακινήσεων, σύμφωνα με τους όρους των παρόχων των υπηρεσιών αυτών.

στ) Την κράτηση, αγορά και έκδοση εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων,  κράτηση ξενοδοχείων, αγορά διαμονής και διαχείριση της πρόσβασής και της διαμονής σε αυτά για ομάδες προσωπικού επιχειρήσεων.

ζ) Την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων όλων ή κάποιων εκ των ανωτέρω) για την πραγματοποίηση Ιατρικού ή ευρύτερα θεματικού Τουρισμού (αθλητικού, θρησκευτικού, εκπαιδευτικού ή άλλου)

η) Την  παροχή υπηρεσιών Check In

ι) Την  παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ασυνόδευτων ανηλίκων.

ΙΙ. Τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας

 • Έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας στο να καλύπτουν καλύτερα τις απαιτήσεις σας
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε προγράμματα marketing με σκοπό ενέργειες marketing και προώθησης, αλλά και για να κατανοήσουμε καλύτερα τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες σας.
 • Σας ενημερώνουμε για ειδικές προσφορές και νέες Υπηρεσίες
 • Σας παρέχουμε προσαρμοσμένο περιεχόμενο και προτάσεις που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας στις Υπηρεσίες μας.

ΙΙΙ.  Τη διαχείριση των σχέσεων μας μαζί σας πριν, κατά και μετά τη συνεργασία μας

 • Διαχείριση των προγραμμάτων πιστότητας.
 • Διαχείριση των πελατειακών βάσεων δεδομένων.
 • Ενδέχεται να αξιολογήσουμε και αναλύσουμε την αγορά, τους πελάτες μας, τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας.
 • Ενδέχεται να δημιουργήσουμε στατιστικά δεδομένα και αναφορές.
 • Γνωρίζουμε και διαχειριζόμαστε τις προτιμήσεις νέων και επαναλαμβανόμενων πελατών.
 • Ενδέχεται να αποστέλλουμε ενημερωτικά έντυπα, να προωθούμε προϊόντα και προσφορές ή να επικοινωνούμε τηλεφωνικά μαζί σας.
 • Διαχειριζόμαστε αιτήματα διαγραφής από λίστες ενημέρωσης.
 • Δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε ερωτηματολόγια και τα στατιστικά στοιχεία τους.

IV. Βελτίωση των Υπηρεσιών μας

 • Διενεργούμε έρευνες αγοράς και ανάλυση ερωτηματολογίων και σχόλια πελατών.
 • Διαχειριζόμαστε διεκδικήσεις και παράπονα πελατών.
 • Σας προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων πιστότητας

V. Συμμόρφωση με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

 

VI. Έρευνα αγοράς & Προώθηση

 • Ενδέχεται να διεξάγουμε έρευνα αγοράς, ικανοποίησης πελατών και διασφάλισης ποιότητας καθώς και ενέργειες άμεσης προώθησης (direct marketing) και προώθησης πωλήσεων.
 • Ενδέχεται να διενεργήσουμε στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες στο internet μέσω τρίτων websites.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε;

Οι πιθανοί τρόποι συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν την απευθείας συλλογή πληροφοριών από εσάς, τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις δικτυακές μας τοποθεσίες, την προβολή του online περιεχομένου μας ή τη χρήση άλλων υπηρεσιών και τη συλλογή πληροφοριών για εσάς από άλλες πηγές.

Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε εμάς:

Η πληροφορία που είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε από εσάς ή/και για μέλη της οικογένειάς σας, είναι η παρακάτω:

 • Στοιχεία Επαφής (πχ επίθετο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, email)
 • Προσωπικά Στοιχεία (πχ ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος γέννησης)
 • Πληροφορία σχετικά με τα παιδιά σας (πχ όνομα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου).
 • Στοιχεία τιμολόγησης (πχ αριθμός πιστωτικής κάρτας, ΑΦΜ)
 • Αριθμός Μέλους Προγράμματος Πιστότητας (ο αριθμός μέλους για πρόγραμμα πιστότητας της επιχείρησής μας ή πρόγραμμα τρίτου όπως για παράδειγμα αυτό αεροπορικής εταιρείας)
 • Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (πχ δωμάτιο μη-καπνιστών, προτιμώμενος όροφος, τύπος κρεβατιού, αθλήματα, πολιτιστικά ενδιαφέροντα)
 • Διατροφικές προτιμήσεις και συνήθειες.
 • Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας όπως ενδεικτικά αλλεργίες, ιατρικές γνωματεύσεις και βεβαιώσεις, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, δεδομένα παθολογικών παθήσεων κ.α.
 • Ερωτήματα και σχόλια που έγιναν κατά ή μετά την παροχή των υπηρεσιών μας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνουμε και αφορούν άτομα ηλικίας μικρότερη των 16 ετών περιορίζονται σε Όνομα, Επίθετο, Εθνικότητα και Ημερομηνία Γέννησης και μπορεί να μας χορηγηθούν μόνο από ενήλικα κηδεμόνα. Είμαστε ευγνώμονες για κάθε ενέργειά σας που διασφαλίζει ότι τα παιδιά σας δεν μας στέλνουν προσωπικά δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας (ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου). Αν παρόλα αυτά, μας αποσταλεί τέτοιου είδους πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@explosivo.gr για να προγραμματίσουμε τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας.

Επιπλέον, Προσωπικά Δεδομένα, όπως το αντίγραφο του διαβατηρίου σας, οι ψυχαγωγικές σας δραστηριότητες, τα χόμπι σας, προβλήματα υγείας που πιθανά έχετε, οι διατροφικές σας συνήθειες ή εάν είστε καπνιστής ή όχι, μπορεί να χαρακτηριστούν ευαίσθητα. Επεξεργαζόμαστε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο εφόσον τις έχετε παράσχει αποκλειστικά και μόνον εσείς για τον εαυτό σας ή για τα πρόσωπα των οποίων ασκείτε την επιμέλεια (ή γονική μέριμνα), αν υποχρεωνόμαστε από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας (πχ προκειμένου να σας παρέχουμε την ενδεδειγμένη Υπηρεσία, ή να σας προτείνουμε ένα πακέτο υπηρεσιών προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας).

Η συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς πραγματοποιείται όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email ή όταν μας παρέχετε οι ίδιοι πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, όταν επιλέγετε να συμμετέχετε στις προσφορές και τα προγράμματά μας καθώς και όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε μια δικτυακή τοποθεσία της εταιρίας μας. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να συλλέγουμε απευθείας από εσάς:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση email
 • Αριθμός τηλεφώνου

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας, δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε πληροφορίες απευθείας σε εμάς. Για παράδειγμα:

 • Κάποιες από τις Υπηρεσίες μας δίνουν τη δυνατότητα σε χρήστες να δημιουργούν λογαριασμούς ή προφίλ. Σε συνδυασμό με αυτές τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας προκειμένου να ρυθμίσετε τον λογαριασμό ή το προφίλ σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε ορισμένες πληροφορίες για εσάς, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email σας, κατά την εγγραφή σας στο newsletter της επιχείρησής μας ή τη συμπλήρωση επιγραμμικής (online) φόρμας επικοινωνίας αν σας ενδιαφέρει η αποστολή εντύπων στον χώρο σας.

Πληροφορίες από τρίτους:

Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων και εμπορικά διαθέσιμες πηγές η από δημόσιες πηγές (πηγές ανοιχτές προς το κοινό όπως, για παράδειγμα, τηλεφωνικός κατάλογος, στο διαδίκτυο, δημόσιοι κατάλογοι μελών επαγγελµατικών ενώσεων, σωµατείων, συλλόγων, επαγγελµατικών κλάδων), σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο. Παραδείγματα των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από άλλες πηγές είναι το Ονοματεπώνυμο και η Διεύθυνση email σας. Μπορεί να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και από εσάς, προκειμένου να βελτιώσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία και να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες.

Πότε Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε διάφορες περιπτώσεις όπως:

α) Παροχή Τουριστικών Υπηρεσιών (όπως περιγράφεται και για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω)

 • Τιμολόγηση και πληρωμή παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Διάφορα αιτήματα, καταγγελίες/παράπονα ή/και διαφορές

β) Συμμετοχή σε προγράμματα marketing ή events:

 • Εγγραφή σε προγράμματα πιστότητας.
 • Συμμετοχή σε online και offline έρευνες (για παράδειγμα στην Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη).
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και παιχνίδια.
 • Εγγραφή σε ενημερωτικές λίστες προκειμένου να λαμβάνετε προσφορές και άλλες προωθήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

γ) Διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους:

 • Συνεργαζόμενοι τουριστικοί πράκτορες, συνεργαζόμενα  τουριστικά γραφεία, συστήματα κρατήσεων GDS, Online συστήματα κρατήσεων – (όπως πχ booking.com, expedia.com κα) και άλλα συστήματα κρατήσεων

δ) Ενέργειες μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.

 • Σύνδεση στους δικτυακούς μας τόπους (websites).
 • Σύνδεση στο δίκτυο WiFi της επιχείρησής μας.
 • Συμπλήρωση online φορμών (πχ φόρμα ενδιαφέροντος, φόρμα κράτησης, φόρμες έρευνας ικανοποίησης κα).

Όροι Πρόσβασης Τρίτων προς τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Οι αποδέκτες ή τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθοι:

 • Στον ταξιδιωτικό σας χορηγό. Οι υπηρεσίες μας προς εσάς παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών παροχής υπηρεσιών του εργοδότη ή του ταξιδιωτικού σας χορηγού. Χρησιμοποιούμε από κοινού μαζί τους τα δεδομένα σας προκειμένου να τους παρέχουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις ανάγκες των επαγγελματικών ταξιδίων τους, να μπορούν να εκτελούν το καθήκον μέριμνας απέναντι στους εργαζομένους τους και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις πολιτικές τους. Κατόπιν αιτήματος του εργοδότη ή του ταξιδιωτικού σας χορηγού, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού δεδομένα με τους συνεργάτες τους.
 • Σε προμηθευτές ταξιδίων και λοιπούς παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιούμε από κοινού πληροφορίες με προμηθευτές ταξιδίων (για παράδειγμα αεροπορικές γραμμές και ξενοδοχεία) και παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών (για παράδειγμα, συστήματα διανομής εισιτηρίων και παρόχους ταξιδιωτικών εφαρμογών), καθώς και τους συνεργάτες αυτών, όπως απαιτείται για την κράτηση του ταξιδιού και την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε εσάς ή τον χορηγό του ταξιδιού σας. Δεν πωλούμε πληροφορίες σε τρίτους κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να προωθούν τα δικά τους προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε εσάς.
 • Συγγενείς εταιρείες. Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από κοινού με συγγενείς εταιρείες της επιχείρησής μας.
 • Επιχειρηματικοί συνεργάτες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τα προσωπικά δεδομένα σας με έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε, για να κάνουν προβλέψεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και ίσως για να σας παρέχουν υλικό προώθησης, διαφημίσεις και άλλο υλικό.
 • Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης, κτλ.
 • Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού προσωπικά δεδομένα με τρίτους, αν αυτό ζητηθεί από εσάς ή κατόπιν δική σας συγκατάθεσης.

Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη:

 • Στον βαθμό που απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και κυβερνητικούς φορείς, στις περιπτώσεις όπου κρίνουμε ότι αυτό θα επιτρεπόταν ή θα επιβαλλόταν από τον νόμο ή από ρυθμιστική ή νομική διαδικασίας ή προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία μας ή άλλων.
 • για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και
 • για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της επιχείρησής μας ή τυχόν συγγενούς εταιρείας, επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας.

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά τη Διεθνή Μεταφορά

Εφόσον επιλέγετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εντός ή και εκτός Ε.Ε., σε χώρες που προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανάλογα με τον τόπο του προορισμού σας, προκειμένου να παρέχουμε σ’ εσάς τις υπηρεσίες που έχετε επιλέξει, άλλως για την εκτέλεση της σύμβασής μας και κατόπιν της συγκατάθεσης σας. Λάβετε υπόψη σας ότι η προστασία δεδομένων και άλλοι νόμοι στις χώρες στις οποίες ταξιδεύετε και συνεπώς ενδέχεται να μεταφερθούν τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να μην είναι τόσο προστατευτικοί όπως στη χώρα σας. Η διαβίβαση θα γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. H επιχείρησή μας εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε έναν εξωτερικό παραλήπτη που βρίσκεται σε χώρα που προσφέρει διαφορετικό επίπεδο προστασίας από αυτό που επιβάλει ο γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε ρητά και έγγραφα. Προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, παρέχουμε πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων σας ή σε ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων σας, στο ανάλογο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκεται στην έδρα μας ή σε κάποιο υποκατάστημά μας. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται:

 • Διοίκηση
 • Λογιστήριο
 • Τμήμα Πωλήσεων

Τι κάνουμε για να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ασφαλή.

Έχουμε λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Οι συνεργάτες Πληροφορικής μας ακολουθούν διεθνή πρότυπα και πρακτικές προκειμένου να εξασφλίσουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας και την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Ωστόσο, παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή και καμία ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.

Αποθήκευση Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Cookies, beacons και Παρεμφερείς Τεχνολογίες

Καθώς πλοηγείστε σε έναν ιστότοπο, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συγκεντρώνονται χωρίς εσείς να τις παρέχετε ενεργά), με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου, cookies, Internet tags, καθώς και συλλογή δεδομένων πλοήγησης. Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλες λειτουργίες στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτού του είδους τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική σχετικά με τα cookies και ελέγξτε τον Πίνακα ρυθμίσεων cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας www.explosivo.gr . Σε αυτήν την πολιτική, θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies και των τεχνολογιών παρακολούθησης εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους. Εάν δεν απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε cookies ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, θα συμπεράνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

Πρόσβαση, Διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων σας & Δικαίωμα Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ορισμένα είδη επεξεργασίας, ενδέχεται να δικαιούστε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και να διορθώσετε τις ανακρίβειες σε αυτά. Κατ΄ αρχήν, η διόρθωση των ανακριβών πληροφοριών σας παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα μικρό αντίτιμο για την παροχή της εν λόγω δυνατότητας. Ενδέχεται να αρνηθούμε να προχωρήσουμε τα αιτήματα που επαναλαμβάνονται παράλογα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, διακινδυνεύουν την προστασία απορρήτου άλλων, είναι εξαιρετικά μη πρακτικά ή αφορούν πρόσβαση που δεν απαιτείται άλλως από την εγχώρια νομοθεσία. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει μέσω του ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για τα προσωπικά δεδομένα μέσω ενός έγγραφου αιτήματος στον στην παρακάτω διεύθυνση. Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας το συντομότερο δυνατό.

Ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών. Από την πλευρά μας θα ανακοινώνουμε κάθε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας, ώστε να διασφαλίζουμε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, αφού έχουμε αναρτήσει μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας www.explosivo.gr .

Έντυπη μορφή της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να βρείτε στη γραμματεία της επιχείρησής μας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας στο info@explosivo.gr ή 2310488600.

Ερωτήσεις και Επικοινωνία

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή γενικά την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων στην επιχείρησή μας, επικοινωνήστε με το τμήμα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στην παρακάτω διεύθυνση:

Explosivo Travel

 • Τμήμα: Διαχείριση προσωπικών δεδομένων
 • Διεύθυνση: Τσιμισκή 115, 54621, Θεσσαλονίκη
 • Τηλέφωνο: 2310488600
 • Email: info@explosivo.gr